Konferanse Palestina

Oppsummering av konferansen «En palestinsk stat – 75 år med brutte løfter»

I begynnelsen av februar 2023 arrangerte ICJ Norge og Forsvar Folkeretten konferansen «En palestinsk stat – 75 år med brutte løfter. Retten til selvbestemmelse». Konferansens hovedgjest var Francesca Albanese, en av FNs spesialrapportører på palestinsk område.

Konferansen ble innledet av styreleder for ICJ Norge, Terje Einarsen. Han holdt en presentasjon om folkenes selvbestemmelse og staters territorielle integritet etter folkeretten. Han ga en innføring i spørsmålet om et folks rett til selvbestemmelse, sentrale regler i folkeretten og relevant rettspraksis ved Folkerettsdomstolen (ICJ) i Haag.

Retten til selvbestemmelse gjelder blant annet et folks stilling innad i en statsdannelse, spørsmål om frigjøring og folkerettslig vern for en stats folk mot ytre aggresjon fra andre stater. I rettsoppgjøret etter andre verdenskrig i Nürnberg ble eksempelvis tyske politiske og militære ledere personlig dømt for angrepskrig, også for angrepet på Norge.

Einarsen gjennomgikk flere avgjørelser ved ICJ som kaster lys over forholdet mellom et folks rett til selvbestemmelse og kolonistyre. Den seneste saken knyttet til dette temaet er ICJs rådgivende uttalelse om de rettslige konsekvensene av Storbritannias fortsatte koloniale administrasjon av «The Chagos Archipelago».

Domstolen fant at Storbritannia gjennom sin pågående okkupasjon av Mauritius, krenket selvbestemmelsesretten og utgjorde en ulovlig handling etter folkeretten. Forholdet måtte derfor opphøre så fort som mulig. Praksisen vil være et sentralt bakteppe for spørsmålene ICJ skal vurdere fra FNs generalforsamling. Spørsmålene omhandler de rettslige konsekvensene av bruddet på palestinernes rett til selvbestemmelse sett i lys av okkupasjonen, bosettinger på okkupert palestinsk territorium og israelsk anneksjon av palestinsk land. Einarsen antok at det er sannsynlig at ICJ vil konkludere med at okkupasjonen er ulovlig.

Videre understreket Albanese at Israels okkupasjon over Vestbredden, Øst-Jerusalem og Gaza er støttet opp av fire grunnleggende elementer som bygger opp under et alvorlig brudd på retten til selvbestemmelse: territorial suverenitet, suverenitet over naturressurser, et folks rett til kulturell eksistens og oppbygging og utøvelse av palestinsk politikk. Hun konkluderte med at det er et akutt behov for å ende volden, både for det palestinske og israelske folk.

Neste innlegg ble holdt av Erling Rimestad, statssekretær i Utenriksdepartementet, om Norges rolle i FN i 1947 og i 2022. Han uttalte at til tross for at Norge støtter bygging av en palestinsk stat, har vi ikke anerkjent staten, noe som eventuelt først vil skje når det foreligger en fremforhandlet løsning. Han tok til orde for at Norges rolle i Sikkerhetsrådet bidro til et mer konstruktivt arbeid i konflikten, men at vi gjerne skulle oppnådd mer.

Jørgen Jensehaugen, seniorforsker ved Fredsforskningsinstituttet i Oslo, PRIO, holdt siste innlegg. Han fortalte om historien bak okkupasjonen, hvor han oppsummerte med at dagens situasjon kan beskrives som en «ingen-løsnings-limbo».

Les referatet i sin helhet her.

Del innlegget: