UiO-professor krever norsk etterforskning av forbrytelser i Gaza

Norske etterforsknings- og påtalemyndigheter må uten ytterligere forsinkelser sette i gang etterforskning av forbrytelser begått i Gaza. De må også informere allmennheten, ICJ-Norge og Forsvar Folkeretten om deres arbeid i denne forbindelse, skriver Professor Gentian Zyberi (UiO) i UNIFORM.

UD: Partene har plikt til å muliggjøre at nødhjelp kommer inn

Appellen som ble innsendt av ICJ Norge og Initiativet Forsvar folkeretten, er nå besvart av Utenriksdepartementet. I svaret understrekes det blant annet at UD opprettholder Norges langvarige engasjement for en forhandlet tostatsløsning mellom Israel og Palestina.