Høringssvar – lagring av IP-adresser

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag om lagring av IP-adresser for å oppklare og hindre alvorlig kriminalitet.

Vedlagt følger ICJ Norge sitt høringssvar: Høringsinnspill – Ekomloven

Hovedinntrykket til ICJ Norge er positivt. ICJ Norge knytter merknader til behovet for utredning av personvernkonsekvenser, mengden data som lagres, samt bevissikring i sivile saker. Endelig kommenteres den foreslåtte tilstrammingen av politiets adgang på informasjon.

Notatet er utarbeidet av fagutvalget for personvern, kommunikasjonsfrihet og ytringsfrihet.

Del innlegget: