Høringssvar: Endringer i straffeloven mv. – påvirkningsvirksomhet

ICJ-Norge har ved fagutvalget for ytringsfrihet og personvern levert en høringsuttalelse hvor vi stiller oss kritisk til forslaget til endringer i straffeloven mv. om kriminalisering av påvirkningsvirksomhet i samarbeid med utenlandsk etterretning, og bruk av skjulte tvangsmidler i den forbindelse.

Høringssvar – lagring av IP-adresser

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag om lagring av IP-adresser for å oppklare og hindre alvorlig kriminalitet.