Dommere og juristers uavhengighet

Fagutvalget for dommeres, advokaters og påtalejuristers uavhengighet arbeider med rettsstatlige og menneskerettslige spørsmål knyttet til de grunnleggende forutsetningene for individets rettssikkerhet, herunder domstolenes konstitusjonelle funksjon som uavhengig og upartisk kontrollør av lovers samsvar med Grunnloven og internasjonale rettsforpliktelser og av beslutninger truffet av den utøvende makt (forvaltningen).

Fagutvalget står i utgangspunktet fritt til å arbeide med de saker utvalget selv til enhver tid velger å prioritere.

Utvalget ledes av

Advokatfullmektig

Carsten Smith Elgesem

Siste nytt

Rettsstaten under sterkt press i Polen

Ber Norge om å støtte ICCs beslutning om å etterforske krigsforbrytelser begått på Vestbredden, Øst-Jerusalem og Gazastripen

ICJ-Norge mener Norge aktivt må støtte ICC sin beslutning.

Høringsuttalelse – forslag til endringer i straffegjennomføringsloven

Forslaget omfatter regler om straffegjennomføring ved utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom eller annen ekstraordinær og alvorlig hendelse.