Klima- og miljøspørsmål

Fagutvalget for klima- og miljøspørsmål arbeider med rettsstatlige og menneskerettslige spørsmål samt demokratiske utfordringer knyttet til et bærekraftig miljø og klima nå og for fremtidige generasjoner. Utvalgets mandat omfatter konstitusjonelle spørsmål og gjennomføring av lovgivning og internasjonale rettsforpliktelser og felles standarder om vern mot alvorlige miljøskader og klimaendringer.

Fagutvalget står i utgangspunktet fritt til å arbeide med de saker utvalget selv til enhver tid velger å prioritere.

Utvalget ledes av

Forlagsredaktør og jurist

Marius Gulbranson Nordby

Siste nytt

ICJ Norge engasjerer seg i klimasøksmålet i EMD

I en tredjepartsrapport konkluderte ICJ Norge med at klimaendringene utgjør en alvorlig risiko for brudd på EMK art. 2 og 8.

Uoverkommelig dyrt

Vi i den norske avdelingen av den internasjonale juristkommisjonen (ICJ) sitt fagutvalg for miljø- og klimasaker har undersøkt Norges implementering av Århuskonvensjonen.