Klima-, miljø- og urfolksrett

Fagutvalget for klima-, miljø- og urfolksrett arbeider med problemstillinger på tvers av flere rettsområder, herunder spørsmål om nasjonale minoriteters rettigheter i møte med klima- og miljøhensyn. Utvalgets mandat omfatter konstitusjonelle spørsmål og gjennomføring av lovgivning og internasjonale forpliktelser som stiller krav om vern av natur, miljø, klima og urfolks tradisjonelle levesett. Det ligger innenfor mandatet å arbeide med menneskerettslige spørsmål, hvor vekting av motstående hensyn til industri, grønt skifte, klima, miljø og urfolk, kan stå sentralt.

Fagutvalget står i utgangspunktet fritt til å arbeide med de saker utvalget selv til enhver tid velger å prioritere.

Utvalget ledes av

Advokat

Constance Jessen Holm

Siste nytt

Constance Jessen Holm leder for nytt fagutvalg

– Håpet er å sette sammen en god gruppe med flinke jurister som kan bidra med blant annet høringsinnspill, sier Jessen Holm som innsettes som leder på samenes nasjonaldag.

ICJ Norge engasjerer seg i klimasøksmålet i EMD

I en tredjepartsrapport konkluderte ICJ Norge med at klimaendringene utgjør en alvorlig risiko for brudd på EMK art. 2 og 8.

Uoverkommelig dyrt

Vi i den norske avdelingen av den internasjonale juristkommisjonen (ICJ) sitt fagutvalg for miljø- og klimasaker har undersøkt Norges implementering av Århuskonvensjonen.