Psykiatri og rettsvern

Fagutvalget for psykiatri og rettsvern arbeider med rettsstatlige og menneskerettslige spørsmål knyttet til psykisk helse og bruk av tvang innen helsesektoren og offentlige institusjoner. Utvalgets mandat omfatter også rettsstillingen for personer med nedsatt funksjonsevne, herunder spørsmål om diskriminering. Utvalget har initiert et pro bono rettshjelpprosjekt som støtter sakførsel for domstolene i utvalgte saker.

Fagutvalget står i utgangspunktet fritt til å arbeide med de saker utvalget selv til enhver tid velger å prioritere.

Utvalget ledes av

Jurist

Hege Orefellen

Siste nytt

Hensynet til barnets beste legitimerer ikke mer maktbruk

Justis- og beredskapsdepartementet la nylig frem et lovforslag om å endre utlendingsloven slik at fristene for politiets internering av barn utvides. ICJ Norge mener at regjeringen bruker barnekonvensjonen mot barnets beste.

— Viktig å få et rettsoppgjør med veldig alvorlige forbrytelser

Terje Einarsen mener etterforskningen av slavehold i IS-kalifatet bør være bred nok til å avdekke om norske statsborgere har vært involvert.

Anmodning om spesialdomstol for å rettsforfølge krigen i Ukraina