Psykiatri og rettsvern

Fagutvalget for psykiatri og rettsvern arbeider med rettsstatlige og menneskerettslige spørsmål knyttet til psykisk helse og bruk av tvang innen helsesektoren og offentlige institusjoner. Utvalgets mandat omfatter også rettsstillingen for personer med nedsatt funksjonsevne, herunder spørsmål om diskriminering. Utvalget har initiert et pro bono rettshjelpprosjekt som støtter sakførsel for domstolene i utvalgte saker.

Fagutvalget står i utgangspunktet fritt til å arbeide med de saker utvalget selv til enhver tid velger å prioritere.

Utvalget ledes av

Jurist

Hege Orefellen

Siste nytt

Anmodning om spesialdomstol for å rettsforfølge krigen i Ukraina

Rettsstaten under sterkt press i Polen

Ber Norge om å støtte ICCs beslutning om å etterforske krigsforbrytelser begått på Vestbredden, Øst-Jerusalem og Gazastripen

ICJ-Norge mener Norge aktivt må støtte ICC sin beslutning.