Rettsstaten under sterkt press i Polen

Det er fremdeles engasjement rundt menneskerettighetssituasjonen i Polen. ICJs fagutvalgsmedlem Malgorzata Cyndecka har belyst temaet knyttet til domstolenes uavhengighet i norsk offentlighet, blant annet gjennom deltakelse i panelsamtaler i forbindelse med fremvisningen av dokumentarfilmen Judges Under Pressure. Fremvisningen fant sted under BIFF-festivalen i oktober 2022, og dokumentaren skildrer hvordan dommeren Igor Tuleya og hans kollegaer […]