Styret

Styreleder

Professor og advokat (H) Terje Einarsen

Daglig leder

Advokat Bano Abdulrahman

Styremedlem

Advokat Mari Gjefsen

Styremedlem

Advokatpartner (H) Trond Hatland

Styremedlem

Jurist Christina Victoria Eckhoff Skeie

Styremedlem

Masterstudent i rettsvitenskap Ove Kenneth Nodland
IMG_2702

Styremedlem

Masterstudent i rettsvitenskap Jenny Natvik

Styremedlem

Advokatpartner Erlend Balsvik

Styremedlem

Masterstudent i rettsvitenskap Sarah Herfindal

Hold deg oppdatert

Følg oss på sosiale medier for å mottatt aktuelle oppdateringer