Styret

Styreleder

Professor og advokat (H) Terje Einarsen

Daglig leder

Advokatfullmektig Bano Abdulrahman

Styremedlem

Advokat Mari Gjefsen

Styremedlem

Advokatpartner (H) Trond Hatland

Styremedlem

Senioranalytiker og advokat Kiran Aziz​

Styremedlem

Rådgiver i folkerett og advokat Mads Harlem

Styremedlem

Masterstudent i rettsvitenskap Sigrid Terøy Finnes

Styremedlem

Masterstudent i rettsvitenskap Frida Halvorsen​

Styremedlem

Advokatpartner Erlend Balsvik

Hold deg oppdatert

Følg oss på sosiale medier for å mottatt aktuelle oppdateringer